Tag Archives: เทคโนโลยีทางการแพทย์

09Dec/20

การตรวจเอกซเรย์ ด้วย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กและการตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับการนิยมเป็นอย่างมากและเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า MRI นั่นเองซึ่งเป็นเครื่องที่เป็นการใช้เทคนิคการสร้างภาพของทางการแพทย์ที่มีรังสีวิทยามาเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายแบบกายวิภาคและสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ทั้งในด้านสุขภาพและโรคต่างๆ